Bolje recenzije.
Više klijenata.
Veći profit.

Povećajte broj i kvalitet svojih online recenzija kako biste se izdvojili od konkurencije i privukli nove klijente.

Podržane platforme:

10x više OCENA ZA VAŠ BIZNIS

Više pozitivnih i manje negativnih recenzija

Pozovite svoje klijente da vas ocene putem SMS, emaila, WhatsApp poruka ili QR koda.
 
Naš sistem prepoznaje nezadovoljne klijente i čuva negativne ocene privatnim – čuvajući time i vašu reputaciju.
 
Zadovoljnjim klijentima ćemo automatski ponuditi da svoje pozitivno iskustvo podele na Google, Facebook, TripAdvisor ili gde vi izaberete.

Držite sve pod kontrolom

Pratite i odgovarajte na sve recenzije sa jednog mesta

Imajte uvid u sve recenzije na svim platformama u realnom vremenu.
 
Negativne recenzije su vidljive samo vama, a nezadovoljnim klijentima uvek možete odgovoriti kako bi ste povratili poverenje i shvatili kako da unapredite svoju uslugu.

Unapredite vašu online reputaciju

Objavite najbolje recenzije na društvenim mrežama i vašem sajtu

Objavite najbolje recenzije na vašem Facebook ili Instagram profilu uz samo par klikova.
 
Automatizujte objavljivanje recenzija i Oceni će objavljivati najbolje recenzije na vašim društvenim mrežama.
 
Prepustite brigu o vašim recenzijama nama i posvetite se onome što najbolje radite – brizi o svom biznisu i klijentima.
podelite na društvenim mrežama

CENA APLIKACIJE